Zasady korzystania z serwisu ogłoszeniowego Klubu Edukacji Domowej

 1. Umieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne.
 2. Serwis ogłoszeniowy ma służyć rozwijaniu wzajemnych kontaktów i pomocy jaką możemy sobie zapewnić poprzez współpracę.
 3. Twórcy serwisu nie biorą odpowiedzialności za jakość usług i przedmiotów oferowanych w serwisie. Prosimy o dokładną weryfikację ogłoszeń poprzez bezpośredni kontakt z ogłoszeniodawcą.
 4. Ogłoszenia będą umieszczane w serwisie po pozytywnym przejściu procesu akceptacyjnego składającego się z 2 etapów:
 5. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania ogłoszeń, które uznamy za niezgodne z założeniami serwisu.
 6. Ogłoszenie może zostać usunięte w każdym czasie na prośbę ogłoszeniodawcy skierowaną na adres e-mail: uwagi@klubED.eu
  Prosimy korzystać z tej możliwości, gdy ogłoszenie zdezaktualizuje się np. rzecz zostanie oddana i tym samym ogłoszenie stanie się bezprzedmiotowe. Prosimy również o właściwe dobieranie końcowej daty wyświetlania ogłoszenia, co pozwoli na publikację tylko aktualnych ogłoszeń.
 7. Osoby zainteresowane wspieraniem inicjatywy ogłoszeń Klubu Edukacji Domowej mogą dokonywać dowolne wpłaty na konto bankowe:
  Klub Edukacji Domowej nr: 22 1240 4461 1111 0000 4661 4070
  Środki te pozwolą nam na rozwijanie idei współpracy i wymiany.
Powrót do strony głównej